Alt

Architekt z wyksztalcenia jak i pasji. Jej autorska kolekcja Natura to kompozycja otaczającej nas przyrody ubrana w nowoczesna formę.

PROJEKTANT