Technologia

Produkty GATIGO są nie tylko staranie przemyślane pod względem funkcjonalności, są także dokładnie wykonane i przebadane.

Testy antykorozyjne

Badania korozyjności w warunkach naturalnych trwałyby bardzo długo, dlatego do określenia trwałości naszych produktów wykorzystujemy laboratoryjne badania w profesjonalnych komorach. Testujemy nasze produkty w komorze solnej po 1100 godzin - odpowiada to około 11 latom w warunkach naturalnych. Jest to badanie odporności na działanie obojętnej mgły solnej (NSS) wg normy europejskiej PN-EN ISO 9227.

Gatigo | Technologia

Próbka ogrodzenia GATIGO po 1100h w komorze solnej. Widoczne białe zacieki to osadzająca się sól. Brak ognisk korozji.

Znak CE

Znak CE potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw europejskich i że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem. W praktyce oznacza to że, kupując produkt w dowolnym państwie Unii Europejskiej oznakowany CE, zyskujemy pewność, że możemy go bezpiecznie i bezproblemowo używać w swoim kraju.

Gatigo | Znak CE

Znak CE

7 lat gwarancji

Produkty GATIGO objęte są gwarancją antykorozyjną.

Gatigo | 7 lat gwarancji

7 lat gwarancji